gluodenas


gluodenas
gluõdenas sm. (3b) , Kv, Ms, Vvr, Slnt; Jn, S.Dauk zool. varinė gyvatė, žibulys (Anguis fragilis): Daugelis mano, kad gluodenas trapusis yra gyvatė, ir vadina jį geležine, arba varine, gyvate . Gluodenas nėra gyvatė ir priklauso driežų būriui . Gluõdenas vingiais spiras, kad eita Trk. ^ Ein dalgis kaip gluõdenas (smarkiai pjauna) Šts. Antė[je] gluodeno nelaikyk arba su nedoru nebrotaukis VP48.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • gluodenas — gluõdenas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įliežti — 1 įliẽžti, ia (į̃liežia), į̃liežė 1. intr. liežuviu pabraukti: Į akį įliẽžk su liežuviu, kad krislą išliežtumei J. 2. intr. liežuviu žaizdą padaryti, įgelti: Gluodenas nekanda, bet raso[je] galia įliẽžti Tl. Gluodenas įlieža (įgelia taip, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyvatė — gyvãtė sf. (2) 1. zool. ilgu kūnu, be kojų, nuodingais dantimis šliaužikas, angis, piktoji, šnypštėlė (Vipera berus): Gyvatė yra kanapėta, varinė, gelžinė, juoda, balta, pūkuota, raudona J. Margoji gyvatė, marguolė, kanapinė arba pantinė rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liežti — 1 liẽžti, ia, ė 1. tr., intr. K liežuviu braukyti, laižyti: Su liežuviu liẽžia jautis žolę, o smaližius torielių J. Karvė žemę liẽžia, kur sūrimas išpiltas Žl. Liẽžia kap karvė veršį Dkš. Šuo prikiša snukį prie jos burnos ir liẽžia Skr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • angis — 1 angìs sf. (4); R, MŽ zool. žr. gyvatė 1: Angìs mane įgėlė K. Močiutė žinojo vaistų no angiẽs įkandimo Gs. Angis gluodena B. Pelkėse angys šliaužiojo rš. Priėjęs atrado añgį susirangiusią Jrk115. Galėtų jis pautą po angim̃ paimti Sch110.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geležinis — 1 geležìnis, ė adj. (2) → geležis 1: Grėblelis geležinis daržinykų SD65. Geležinė plunksna R181. Kapuose ganėsi nakties paleisti arkliai ir žvangėjo geležiniais pančiais A.Vien. Kur ta geležinė (geležų) krautuvė? Ėr. Geležinis vežimas (su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geležė — gelẽžė sf. (2) 1. pjaunamoji peilio dalis; senas peilis su nukritusiomis kriaunomis: Uždėk kriaunas tai gelẽžei – bus da geras peilis! Slm. Stalavo peilio gelẽžę reikėtų paaštrinti Mrk. 2. nelenkiamas peilis, geležtė: Duonos trupiniais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gluodena — gluodenà sf. K.Būg, KI248 (B); Enc žr. gluodenas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gluodinas — gluõdinas (dial.) sm. (3b) J.Jabl = gluodenas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gluodinė — gluodìnė sf. (2) BzBkXVIII250 žr. gluodenas …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.